Markarbeten

Dränering, avlopp, marksten m.m.

Om ROT-avdragetNär du genomför din badrumsrenovering så finns det en del saker som ger dig rätt att nyttja ROT-avdraget. Tänk dock på att det endast är arbetskostnaden som ger dig rätt till skattereduktion och inte materialet.

För att man ska kunna få skattereduktion krävs
- att sökanden vid beskattningsårets utgång var minst 18 år
- att sökanden haft utgifter för ROT-arbete (eller annat hushållsarbete)
- att ROT-arbetet eller hushållsarbetet är hänförligt till sökandes hushåll
- att sökanden själv äger den bostad där ROT-arbetet utförts
- att den som utfört arbetet innehar F-skattsedel

Hur stor skattereduktion kan man få?
Du får skattereduktion med halva kostnaden för ROT-arbete. Beloppet är maximerat till 50 000 kr för arbete som är utfört och betalat under året.

Du kan aldrig få skattereduktion med ett högre belopp än vad du ska betala i slutlig skatt. Om du inte ska betala någon slutlig skatt så får du ingen skattereduktion eftersom det inte finns någon skatt att räkna av emot.

Måste man äga bostaden för att kunna få skattereduktion?
Skattereduktion medges för ROT-arbetet som har utförts i en bostad som den som söker skattereduktion själv äger, exempelvis ett småhus eller en bostadsrätt.

För att du ska ha rätt till skattereduktion måste du äga fastigheten eller bostadsrätten där ROT-arbetet har utförts. Det räcker om du äger en del av fastigheten eller bostadsrätten för att du ska kunna få skattereduktion.


Vilka arbeten ger rätt till skattereduktion?

Anläggningsarbete

Anläggning och reparation av trädgård, uppfart, gångar och murar ger inte rätt till skattereduktion.

Asfaltering

Asfaltering ger inte rätt till skattereduktion.

Avfall

Bortforsling av avfall ger inte rätt till skattereduktion. Detta gäller såväl bortforsling av hushålls- och trädgårdsavfall som bortforsling av byggmaterial.

Bredband

Nedgrävning av ledningar för bredband ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att bredbandsanslutningen är avsedd att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

Bygglovshandlingar

Administrativa kostnader för bygglovshandlingar ger inte rätt till skattereduktion.

Dränering

Grävning och dränering av grund ger rätt till skattereduktion. Även arbetskostnaden för att återställa marken efter det att dräneringsarbetet är utfört ger rätt till skattereduktion förutsatt att återställningsarbetet sker i direkt anslutning till ROT-arbetet. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

Elanslutning

Nedgrävning av ledningar för elektricitet ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att elektriciteten är avsedd att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

Fuktmätning

Fuktmätning ger inte rätt till skattereduktion.

Grund - Åtgärder på krypgrund

Åtgärder för att förhindra t.ex. fukt i krypgrund ger rätt till skattereduktion.

Gräsmatta

Anläggning av gräsmatta ger inte rätt till skattereduktion.

Infiltrationsanläggning

Installation av infiltrationsanläggning eller infiltrationsbädd ger rätt till skattereduktion förutsatt att anläggningen ligger på tomten där bostaden är belägen. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

Kommunalt vatten och avlopp

Indragning av kommunalt vatten och avlopp till äldre bostadsbyggnad ger rätt till skattereduktion. förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden. Arbetet ger dock inte rätt till skattereduktion om kommunen utför det. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

Markarbeten - Indragning av vatten och avlopp

Nedgrävning av ledningar för vatten och avlopp ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden. Även arbetskostnaden för att återställa marken i ursprungligt skick ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet sker i direkt anslutning till ROT-arbetet. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

Markarbeten - sten/plattläggning

Sten- eller plattsättning i trädgården ger inte rätt till skattereduktion.

Maskinkostnader

Kostnader för dyrbara maskiner såsom grävmaskin och utrustning för borrning för bergvärme och brunn ger inte rätt till skattereduktion.

Service och reparationer

Reparation och service på maskiner och inventarier ger inte rätt till skattereduktion.

Stensättning

Stensättning ger inte rätt till skattereduktion.

Trekammarbrunn - avlopp

Nedgrävning av en trekammarbrunn ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att avloppet ska tillhöra bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

Vattenledning

Nedgrävning av ledningar för vatten ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vattnet är avsett att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.


Källa: www.skatteverket.se