Markarbeten

Dränering, avlopp, marksten m.m.

DräneringOm dränering

En dränering har som uppgift att leda bort grund och ytvatten från huset. Normalt bör man se över sin dränering om det är mer än 25 år sedan den senaste dräneringen gjordes. Självklart ska man även se över sin dränering vid en om- och tillbyggnad på huset samt även om man börjar få problem med fukt i källaren.

Även hus utan källare bör dräneras för att leda bort onödiga vattensamlingar från huset.

Vid en dränering så grävs ett ca 1 meter brett dike runt om huset. I detta "dike" läggs sedan en fiberduk mellan jordlagret och dräneringslagret för att förhindra att jord täpper till dräneringen. Därefter kommer dräneringsrör och dränerande material i form av grovt grus och makadam. Dräneringsrören bör ligga på ett lager grovt grus som är mellan 5-10 cm tjockt. När röret är på plats så ska sidorna och ovansidan täckas av 30 cm grus.

En dränering kan göras året om och gör man en dränering vintertid så gör man dessutom minimal åverka på själva trädgården.